AUTOMATYZACJA IT

Outsourcing IT - korzyści na przykładzie współpracy Engave i MAN Truck & Bus Polska

Outsourcing IT potrafi przynieść firmom wiele korzyści, czego dowodem jest przypadek MAN Truck & Bus Polska. Dzięki współpracy z Engave i wykorzystaniu produktów ManageEngine, firma była w stanie usprawnić i zautomatyzować codzienne zadania IT, a także scentralizować zarządzanie infrastrukturą IT i komputerami osobistymi
 

Jedną z głównych zalet outsourcingu IT jest możliwość dostępu do specjalistycznego doświadczenia i wiedzy, które mogą być niedostępne w firmie. Engave zapewniło profesjonalne wsparcie i wiedzę w zakresie wdrożenia i konfiguracji narzędzi ManageEngine, co doprowadziło do skutecznej automatyzacji i uproszczenia codziennych zadań informatycznych firmy. Dzięki temu zespół IT firmy mógł skupić się na bardziej strategicznych działaniach i poprawić swoją ogólną efektywność.

Ponadto, outsourcing IT pozwala firmom zaoszczędzić koszty. Dzięki zastosowaniu produktów ManageEngine, MAN Truck & Bus Polska był w stanie zarządzać 400 urządzeniami użytkowników końcowych przy pomocy tylko jednego pracownika, który miał więcej czasu na skupienie się na innych ważnych zadaniach. Pomogło to firmie zoptymalizować alokację zasobów i ograniczyć zbędne wydatki.

Outsourcing IT umożliwia także firmom bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami technologicznymi. W przypadku MAN Truck & Bus Polska zastosowanie produktów ManageEngine pozwoliło firmie scentralizować zarządzanie infrastrukturą IT i komputerami osobistymi oraz ujednolicić konfiguracje komputerów i laptopów używanych w firmie. Zaowocowało to większą wydajnością i usprawnieniem środowiska IT, co pozwoliło firmie skupić się na swojej podstawowej działalności i poprawić ogólne wyniki.

Poznaj potrzeby i rozwiązania

Charakterystyka Klienta:

Firma MAN Truck & Bus Polska zajmuje się sprzedażą pojazdów ciężarowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz oryginalnych części zamiennych, a także obsługą posprzedażną tj. serwisowanie, zarządzanie flotą pojazdów czy szkoleniami technicznymi dla mechaników czy kierowców z ekonomicznej jazdy.

W związku z potrzebą utrzymania dynamiki rozwoju, zwróciła się do nas o pomoc we wdrożeniu i usprawnieniu działania systemów biznesowych. Dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom, zautomatyzowaliśmy i uprościliśmy zadania związane z codzienną pracą użytkowników oraz zarządzaniem setkami urządzeń w firmie, a także dla pracowników, nie powodując przestojów w dotychczasowych procesach.

Potrzeba Klienta:

W obliczu dynamicznego rozwoju firmy powstała potrzeba wdrożenia narzędzi wspierających obsługę zgłoszeń serwisowych oraz umożliwiających centralizację zarządzania infrastrukturą IT i komputerami osobistymi. Wybór padł na narzędzia ManageEngine, ponieważ świetnie sprawdzają się do tego typu zadań. Profesjonalne wsparcie kompleksowego wdrożenia zapewnia zespół firmy Engave oraz MWT Solutions.

Efekty

Na stronach firmy widnieje baner z informacją: 9/10 klientów nas poleca! W liczbach wygląda to tak:

1. Zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań zespołu IT

„Współpracę z Engave rozpoczęliśmy, mając już pierwsze doświadczenia z użytkowaniem ManageEngine w obszarze helpdesk. Wcześniej współpracowaliśmy bezpośrednio z producentem. (...) Profesjonalne wsparcie ze strony zespołu Engave ułatwiło nam wdrożenie narzędzi ManageEngine w kolejnych obszarach”

Adam Bernatowicz

Specjalistom Engave powierzono m.in. proces analizy potrzeb, opracowania specyfikacji wdrożenia, a także prace konfiguracyjne. Uczestniczyli oni m.in. we wdrożeniu rozwiązań Mobile Device Manager i Desktop Central.

„Przeprowadzona analiza i projektowe podejście do wdrożenia pozwoliły sprawnie uruchomić narzędzia umożliwiające scentralizowane, zdalne zarządzanie urządzeniami końcowymi w niezbędnej skali i przy zapewnieniu pełnej zgodności z firmowymi politykami m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiązania wspierające zarządzanie komputerami osobistymi oraz urządzeniami przenośnymi istotnie wpłynęły na pracę zespołu IT w firmie MAN Truck & Bus Polska” – mówi Piotr Seferyński, System Administrator w Engave.

Rozwiązania ManageEngine umożliwiły scentralizowanie, zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań związanych ze wsparciem użytkowników oraz zarządzaniem 400 urządzeniami końcowymi wykorzystywanymi w MAN Truck & Bus Polska.

„Kwestia zarządzania komputerami, ich aktualizacji, sprawdzenia polityk, wdrożenia zmian jest dziś realizowana przez jednego człowieka, który jeszcze ma czas na szereg innych zadań. MDM z kolei praktycznie sprowadza się do zarządzania katalogiem aplikacji, bo cała reszta odbywa się automatycznie. Dodanie nowego urządzenia jest tak proste, że nawet najbardziej zatwardziały przeciwnik IT radzi sobie z tym samodzielnie” – mówi Adam Bernatowicz. Według niego, rozwiązania ManageEngine pozwoliły na zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska IT w MAN Truck & Bus Polska.

2. Scentralizowany kokpit menedżerski

Trwają natomiast działania mające na celu szerokie wykorzystanie rozwiązania OpManager Plus. „Pracujemy nad jego wykorzystaniem na potrzeby monitorowania wydajności i zarządzania infrastrukturą. Wyzwania związane z koniecznością uporządkowania twardej infrastruktury oraz jej szczegółowego odwzorowania w systemie są ciągle przed nami” – przyznaje Adam Bernatowicz.

W kolejnym etapie planowane jest szersze wykorzystanie rozwiązań ManageEngine w obszarze zarządzania jakością usług oraz stworzenia bazy CMDB na potrzeby centralizacji danych o sprzęcie oraz konfiguracji. „Jak pokazuje praktyka, rozwiązania ManageEngine są bardzo użytecznym i efektywnym kosztowo ułatwieniem w realizacji codziennych obowiązków związanych z utrzymaniem i rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania środowisk IT, w tym systemów o krytycznym znaczeniu dla użytkowników biznesowych."

„W Engave również korzystamy z tego typu rozwiązań – i stale rozszerzamy swoje kompetencje, aby jak najlepiej wspierać naszych klientów w dostarczaniu wartości biznesowej zbudowanej na technologiach IT” – mówi Adrianna Kilińska, prezes zarządu Engave. Firma ta wspiera MAN Truck & Bus Polska także w obszarze bieżącego zarządzania infrastrukturą na zasadzie outsourcingu obsługi wybranych obszarów funkcjonowania IT.

Wdrożone w MAN Truck & Bus Polska rozwiązania ManageEngine zapewniają m.in. mechanizmy raportowania o wszystkich sytuacjach krytycznych lub awaryjnych, które wymagają podjęcia działań ze strony zespołu IT. Generowane przez oprogramowanie ManageEngine raporty są wykorzystywane także pod kątem raportowania na potrzeby zarządu. Z kolei za pośrednictwem scentralizowanego kokpitu menedżerskiego możliwe jest m.in. zarządzanie politykami, uprawnieniami oraz aktualizacjami oprogramowania na poszczególnych komputerach. Dzięki temu możliwe stało się też ustandaryzowanie konfiguracji komputerów wykorzystywanych w firmie.

„Jako zespół IT możemy realizować dodatkowe obowiązki bez konieczności zwiększania zatrudnienia i przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów IT, od których zależy działalność biznesowa naszej firmy."

W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju naszego biznesu, a także sytuację na rynku pracy, jest to bardzo znacząca korzyść” „Mamy apetyt na więcej, tym bardziej że ManageEngine dobrze wypada pod względem efektywności kosztowej. Potencjał na dalsze podnoszenie efektywności widzimy w obszarze zarządzania infrastrukturą Microsoft na poziomie systemów operacyjnych, SharePoint i Exchange” – przyznaje Adam Bernatowicz.

Wdrożone rozwiązanie przez ENGAVE:

  • Analiza potrzeb
  • Opracowanie specyfikacji wdrożenia
  • Rozszerzenie rozwiązań ManageEngine na dalsze obszary użytkowania
  • Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych
  • Wdrożenie rozwiązań Mobile Device Manager i Desktop Central
  • Wdrożenie rozwiązania OpManager służącego do kompleksowego zarządzania i monitorowania zasobów IT w firmie

Korzyści biznesowe:

Zastosowane rozwiązanie umożliwiły zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań związanych ze wsparciem użytkowników oraz zarządzaniem wieloma urządzeniami wykorzystywanymi w MAN Truck & Bus Polska.

Dzięki przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu odpowiedniego, projektowego podejścia do wdrożenia zostały uruchomione narzędzia ułatwiające zdalne zarządzanie urządzeniami, przy zapewnieniu pełnej zgodności z firmowymi politykami m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Zostały również ustandaryzowane konfiguracje komputerów i laptopów wykorzystywanych w firmie.

Podsumowanie:

Rozwiązania wspierające zarządzanie komputerami osobistymi oraz urządzeniami przenośnymi istotnie wpłynęły na pracę zespołu IT w firmie MAN Truck & Bus Polska, nie powodując przestojów w dotychczasowych procesach. Dzięki temu firma dalej może prężnie się rozwijać i podnosić swoją efektywność kosztową i biznesową.

Outsourcing IT może przynieść firmom wiele korzyści, w tym dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność kosztów i możliwość bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Dzięki współpracy z doświadczonymi dostawcami usług IT oraz wykorzystaniu skutecznych narzędzi i rozwiązań, firmy mogą zwiększyć swoją wydajność, zoptymalizować alokację zasobów i skupić się na swojej podstawowej działalności.

 

ZAMÓW PUBLIKACJĘ CASE’A W SERWISIE i/LUB MAGAZYNIE

Przeczytaj także